KVC - CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

TRIẾT LÝ KINH DOANH:

 -  Buôn chữ tín – bán chữ tin (đã được bảo hộ);

 - Trung thực, đức tin quan trọng nhất;

 -  Mang lại nhiều giá trị lợi nhuận, hữu ích cho cộng đồng, cổ đông, khách hàng, đối tác, cán bộ nhân viên;

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN:

-         Quá trình phát triển của công ty Kim Vĩ:

Từ 1989 - 2000: Cơ sở Kim Vĩ
Từ 2000 - 2008: Công ty TNHH Kim Vĩ
Từ 2008 - 2014: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất - Xuất Nhập Khẩu Inox Kim Vĩ.
Ngày 13/12/2014 - nay: Công ty Kim Vĩ chính thức trên sàn chứng khoán trở thành công ty đại chúng

Share:

KVC - HNX

CTCP Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ
Ngày cập nhật: 18/05/2021