Top 50 khối lượng giao dịch: ngày 04/12/2023

stt Mã CK KLTB 20 ngày KL Hành động Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
2 VNAll-INDEX 641,305,621 917,821,300 (43%) -- đang giảm Yếu 878 1257.81 1122.54 1142.82
3 VIX 43,022,080 68,838,100 (60%) -- đang tăng Yếu 5.29 20.6 17.1 17.85
4 NVL 35,652,175 32,390,000 (-9%) -- đang tăng Yếu 10.25 59.9 17.95 18.45
5 SHS 30,912,898 44,494,450 (43%) -- đang tăng mạnh 5.4 20.5 18.5 19.9
6 VND 28,094,615 56,542,100 (101%) -- đang tăng Yếu 9.8 25.25 21.7 22.8
7 HPG 26,165,620 42,341,900 (61%) -- đang tăng Yếu 12.2 29 27.05 27.75
8 DIG 24,504,740 28,946,500 (18%) -- đang tăng Yếu 10.1 29.45 25.55 26.85
9 SSI 24,485,350 45,276,900 (84%) -- đang tăng Yếu 13.9 36.45 32.55 34
10 HAG 23,999,930 29,766,100 (24%) Xem xét bán đang tăng mạnh 5.93 12.2 11.7 12.2
11 GEX 22,196,010 40,461,200 (82%) -- đang tăng Yếu 11.3 25.9 22.1 23.3
12 DXG 21,053,095 21,264,100 (1%) -- đang tăng Yếu 8.53 23.1 20.05 20.95
13 CEO 19,224,681 21,341,000 (11%) -- đang tăng Yếu 8.1 28.4 21.3 23.3
14 STB 17,528,270 19,614,700 (11%) -- đang giảm Yếu 15.1 33.25 27.55 28.35
15 SHB 17,283,450 28,183,300 (63%) -- đang tăng Yếu 8.86 14.4 10.85 11.2
16 PDR 16,610,020 16,514,000 (0%) -- đang tăng Yếu 10.1 37.5 27.35 28.6
17 NKG 14,626,650 14,430,000 (-1%) -- đang tăng Yếu 7.4 23.85 22.95 24.2
18 HSG 14,536,970 20,797,300 (43%) -- đang tăng Yếu 7.35 23.15 22 22.8
19 VPB 10,740,040 10,850,300 (1%) -- đang giảm mạnh 14.65 22.7 19.25 19.6
20 CII 10,393,830 12,165,000 (17%) -- đang giảm Yếu 10.75 24 17.1 18
21 TCH 10,344,225 10,858,100 (4%) -- đang tăng Yếu 5.7 14.5 12.4 12.9
22 MWG 10,289,745 10,597,400 (2%) -- đang giảm mạnh 35.1 57.5 38.8 40.45
23 EIB 10,285,230 12,438,200 (20%) -- đang tăng Yếu 16.65 32.65 18.25 18.95
24 MBB 9,296,040 17,334,900 (86%) -- đang giảm Yếu 14.15 21.2 17.8 18.1
25 VCG 8,937,525 15,139,000 (69%) -- đang giảm Yếu 11.8 29.4 23.2 24.25
26 KBC 8,806,560 13,657,300 (55%) -- đang giảm Yếu 14.2 36.15 32.05 33.1
27 HQC 8,777,350 12,119,100 (38%) -- đang giảm Yếu 1.61 4.97 3.7 3.82
28 HDB 8,394,790 6,760,300 (-19%) -- đang tăng Yếu 14 19.7 18.1 18.6
29 VCI 7,928,205 10,815,700 (36%) -- đang tăng Yếu 17.7 50.5 43 44.75
30 BCG 7,912,340 14,987,500 (89%) -- đang giảm Yếu 4.88 12.15 8.65 9.18
31 VHM 7,601,335 8,136,700 (7%) -- đang giảm Yếu 38.45 63 40.85 41.5
32 BSR 7,566,587 13,308,260 (75%) -- đang giảm Yếu 11.5 22.4 18.9 19.5
33 ACB 7,541,495 9,041,000 (19%) -- đang tăng Yếu 19.1 26.35 22 22.45
34 DBC 7,539,920 11,048,600 (46%) -- đang tăng Yếu 10.55 26.2 25.1 25.7
35 HHV 7,381,665 11,288,900 (52%) -- đang giảm Yếu 6.7 18 14.9 15.6
36 EVF 7,066,720 7,615,200 (7%) Xem xét bán đang tăng mạnh 6.45 17.8 17.15 18
37 POW 6,039,930 5,672,800 (-6%) -- đang tăng Yếu 9.58 14 11.3 11.6
38 PVS 5,881,716 7,171,053 (21%) -- đang giảm Yếu 18 40.7 39 39.8
39 ITA 5,879,755 16,976,300 (188%) -- đang tăng Yếu 2.59 6.61 6.25 6.61
40 TPB 5,864,695 11,159,100 (90%) -- đang tăng Yếu 15.8 26.25 17.1 17.45
41 HUT 5,759,870 10,712,840 (85%) -- đang giảm mạnh 10.8 28.5 19.7 20.7
42 LCG 5,672,325 11,238,700 (98%) -- đang giảm Yếu 4.59 14.9 12.1 12.65
43 KHG 5,659,845 8,610,500 (52%) -- đang tăng Yếu 4.05 8.15 6.24 6.45
44 HCM 5,599,260 8,618,700 (53%) -- đang giảm Yếu 15.4 35.85 29.95 31.5
45 MSB 5,431,395 4,632,200 (-14%) -- đang giảm Yếu 11 15.1 12.8 13
46 PVD 5,256,310 6,103,400 (16%) -- đang tăng Yếu 12.75 28.8 28.4 29
47 MBS 5,123,039 8,254,142 (61%) -- đang giảm Yếu 9 24.5 21.7 23.5
48 PVT 4,848,830 5,281,900 (8%) -- đang giảm Yếu 14.5 30.1 26.7 27.15
49 VRE 4,812,735 4,686,600 (-2%) -- đang giảm Yếu 22.1 31.55 22.65 23.25
50 HDC 4,577,775 3,952,600 (-13%) -- đang tăng Yếu 27.4 39.1 33.15 34.75
51 VIC 4,280,320 3,571,300 (-16%) -- đang giảm Yếu 40.4 75.6 42.1 43