Top 50 khối lượng giao dịch: ngày 23/05/2024

stt Mã CK KLTB 20 ngày KL Hành động Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
2 VNAll-INDEX 586,078,440 740,290,100 (26%) -- đang giảm Yếu 996.53 1324.36 1302.51 1324.36
3 SHB 29,808,660 26,704,200 (-10%) -- đang tăng mạnh 10.05 14.4 11.55 11.75
4 HPG 24,996,400 37,870,200 (51%) -- đang tăng Yếu 20.65 32 28.6 29.5
5 NVL 20,822,795 9,920,900 (-52%) -- đang giảm Yếu 12.9 22 14.2 14.6
6 VIX 20,543,520 29,132,500 (41%) -- đang giảm Yếu 7.82 21 17.65 18.4
7 DIG 18,864,725 13,634,800 (-27%) -- đang giảm Yếu 16.2 33.6 28.75 29.25
8 SHS 18,579,610 21,248,920 (14%) -- đang giảm Yếu 9.8 21.2 18.9 19.4
9 MBB 16,727,170 13,080,600 (-21%) -- đang giảm Yếu 17 25.5 22.5 22.85
10 HAG 14,523,005 21,908,500 (50%) -- đang tăng Yếu 7.5 14.95 13.9 14.7
11 SSI 14,473,130 16,679,200 (15%) -- đang giảm Yếu 21.1 39.15 35.85 36.7
12 TCH 14,131,895 11,740,700 (-16%) -- đang tăng mạnh 7.39 19.85 19.15 19.65
13 VPB 13,838,340 9,367,000 (-32%) -- đang giảm Yếu 18.1 22.7 18.15 18.5
14 GEX 12,751,285 22,676,600 (77%) -- đang giảm Yếu 12.6 25.9 22.55 23.9
15 VND 12,647,505 37,899,500 (199%) -- đang giảm Yếu 14.55 25.25 20 21.35
16 MWG 12,578,695 8,859,900 (-29%) -- đang tăng mạnh 35.1 62 60 62
17 EVF 10,697,965 13,650,400 (27%) -- đang giảm mạnh 7.45 19.25 15.7 16.4
18 DBC 10,435,305 7,568,700 (-27%) Xem xét bán đang giảm mạnh 14.65 35.65 34.1 35.75
19 STB 10,066,360 10,710,600 (6%) -- đang giảm Yếu 24.95 33.25 27.7 28.55
20 TCB 9,777,430 7,238,900 (-25%) -- đang tăng Yếu 27.7 49.9 45.85 46.65
21 DXG 8,864,760 7,116,000 (-19%) -- đang giảm Yếu 12.55 23.1 17.2 17.55
22 PDR 8,405,375 5,598,400 (-33%) -- đang giảm mạnh 12.95 32.95 25.95 26.65
23 HSG 8,061,090 14,555,300 (80%) -- đang giảm Yếu 14.6 24.15 21.85 22.35
24 ACB 8,027,065 10,449,700 (30%) -- đang tăng Yếu 21.1 28.5 28 28.5
25 HDB 7,763,840 5,823,600 (-24%) -- đang tăng Yếu 16.1 24.85 24 24.7
26 CTG 7,752,160 5,573,500 (-28%) -- đang giảm Yếu 26.05 36.45 32.6 33.25
27 EIB 7,651,050 8,021,000 (4%) -- đang giảm Yếu 16.5 26 18.15 18.5
28 HCM 7,344,540 6,492,800 (-11%) -- đang tăng Yếu 24.15 35.85 29.8 30.65
29 BSR 7,234,444 18,968,020 (162%) Xem xét bán đang giảm mạnh 15.7 22.5 21.5 23
30 VRE 7,135,580 5,808,600 (-18%) -- đang giảm Yếu 21.3 31.5 22.75 23.2
31 VHM 7,117,915 6,387,700 (-10%) -- đang giảm Yếu 38.45 63 40.1 40.55
32 TPB 7,065,560 5,060,500 (-28%) -- đang giảm Yếu 15.8 26.25 18.05 18.3
33 CEO 6,865,037 4,716,334 (-31%) -- đang giảm mạnh 16.8 28.4 18.9 19.4
34 NKG 6,518,180 8,423,200 (29%) -- đang giảm Yếu 13.85 26.15 24.7 25.6
35 PVS 6,421,570 7,282,066 (13%) -- đang tăng mạnh 24.9 45.8 44.6 46.6
36 POW 6,348,265 15,051,800 (137%) -- đang giảm Yếu 10.45 14 11.3 11.65
37 BCG 6,220,070 10,627,100 (70%) -- đang giảm Yếu 7.01 12.15 8.65 8.97
38 ABB 5,985,196 8,082,882 (35%) -- đang giảm mạnh 7.5 9.6 8.3 8.7
39 BAF 5,702,050 5,795,700 (1%) -- đang giảm Yếu 20.05 29.85 21.95 22.85
40 HQC 5,694,070 13,778,100 (141%) -- đang giảm Yếu 2.93 4.97 4.15 4.27
41 MSN 5,520,150 6,128,100 (11%) -- đang giảm Yếu 58 87.3 73.2 75.8
42 VCI 5,491,085 6,339,300 (15%) -- đang giảm Yếu 30 54 48.1 50.1
43 AAH 5,472,403 6,401,830 (16%) -- đang giảm mạnh 3.3 20.8 5.6 6.7
44 HHV 5,359,090 5,495,400 (2%) -- đang giảm Yếu 12.25 18 13.2 13.5
45 LPB 5,357,065 2,878,200 (-46%) Xem xét bán đang tăng mạnh 13.1 23.3 22.9 23.45
46 KBC 5,224,895 6,413,300 (22%) -- đang giảm Yếu 24.3 36.15 30.8 31.6
47 HPX 5,075,385 7,134,700 (40%) -- đang giảm Yếu 3.84 8.3 7.11 7.4
48 PVT 5,053,615 4,598,200 (-9%) -- đang tăng mạnh 20.1 30.1 28.85 29.5
49 PVD 5,011,120 5,996,900 (19%) -- đang giảm Yếu 20.3 34.9 32.3 33.25
50 VIB 4,805,105 3,620,300 (-24%) -- đang giảm Yếu 17.35 24.6 22 22.25
51 CII 4,740,680 5,525,300 (16%) -- đang giảm Yếu 13.9 24 17.1 17.5