MBB - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội

Trải qua gần 25 năm xây dựng và trưởng thành, MB ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành một tập đoàn tài chính đa năng với ngân hàng mẹ MB tại Việt Nam & nước ngoài (Lào, Campuchia) và các công ty thành viên (trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, tài chính tiêu dùng, quản lý quỹ, quản lý tài sản, bảo hiểm nhân thọ). Với các mặt hoạt động kinh doanh hiệu quả, MB đã khẳng định được thương hiệu, uy tín trong ngành dịch vụ tài chính tại Việt Nam. MB có các hoạt động dịch vụ và sản phẩm đa dạng trên nền tảng quản trị rủi ro vượt trội, hạ tầng CNTT hiện đại, phát triển mạnh mẽ mở rộng hoạt động trên các phân khúc thị trường mới bên cạnh thị trường truyền thống của một NHTM. Sau hơn 25 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay MB được đánh giá là một định chế tài chính vững vàng, tin cậy, phát triển an toàn bền vững, có uy tín cao.


TẦM NHÌN


Trở thành một Ngân hàng thuận tiện nhất với Khách hàng

SỨ MỆNH

Vì sự phát triển của đất nước, vì lợi ích của khách hàng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Đoàn kết – Kỷ luật – Tận tâm

Thực thi – Tin cậy – Hiệu quả  

Share:

MBB - HSX

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội
Ngày cập nhật: 05/05/2021