TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)

TẦM NHÌN
Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống; thúc đẩy mỗi người khai phá tiềm năng và bản lĩnh hành động cho những điều vượt trội. 

 
SỨ MỆNH
Dẫn dắt hành trình số hóa của ngành tài chính, tạo động lực cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức phát triển bền vững và bứt phá thành công.
 
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Các giá trị Techcombank cam kết thực hiện trong mọi hành động để hướng đến thành công vượt trội, bao gồm:

Khách hàng là trọng tâm - Vì chúng ta chỉ thành công khi khách hàng thành công.
Đổi mới và sáng tạo - Để luôn dẫn đầu.
Hợp tác vì mục tiêu chung - Tạo nên sức mạnh tập thể để mang lại kết quả vượt trội cho cá nhân và tổ chức.
Phát triển bản thân - Để có khả năng nắm bắt cơ hội phát triển cùng tổ chức.
Làm việc hiệu quả - Để mang lại thành công lớn hơn với nguồn lực phù hợp.

Share:

TCB - HSX

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank)
Ngày cập nhật: 18/05/2021