TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 CTF đang giảm mạnh 118,100 (2%) 114,825 29.75 30

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 CTD đang giảm Yếu 2,135,675 4,060,400 (90%) 33 80 66.8 69
2 DLG đang giảm Yếu 2,101,000 1,741,700 (-17%) 1.85 3.42 2.28 2.33
3 CHPG2330 đang giảm Yếu 619,500 776,500 (25%) 0.14 1.77 0.41 0.59
4 HSL đang giảm Yếu 550,085 155,400 (-71%) 4.52 11.5 6.2 6.3
5 OGC đang giảm Yếu 487,365 345,700 (-29%) 5.59 9.7 7.2 7.27
6 CMSN2315 đang giảm Yếu 415,075 535,600 (29%) 0.2 0.72 0.25 0.31
7 CSTB2338 đang tăng Yếu 405,130 932,000 (130%) 1.38 1.78 1.68 1.75
8 SMC đang tăng Yếu 302,355 271,700 (-10%) 9.06 14.8 10.4 10.6
9 CVRE2313 đang giảm mạnh 298,315 94,400 (-68%) 0.26 1.8 0.63 0.7
10 CVNM2308 đang giảm mạnh 288,455 358,000 (24%) 0.64 2.41 0.86 0.96
11 VTZ đang giảm sắp đảo chiều 282,564 256,425 (-9%) 7.1 9.5 8 8.1
12 CPOW2309 đang giảm Yếu 277,235 121,600 (-56%) 0.13 1.51 0.12 0.15
13 TDP đang tăng Yếu 271,885 100,600 (-62%) 25.4 34.8 30.2 32.9
14 CHPG2336 đang tăng Yếu 84,280 100 (-99%) 0.78 1.23 1.18 1.18
15 DBD đang tăng Yếu 67,240 233,500 (247%) 38.25 59.7 54.7 55.7
16 CVHM2319 đang tăng Yếu 56,070 7,900 (-85%) 0.47 1.02 0.57 0.6
17 PAT đang tăng mạnh 32,318 55,667 (72%) 76 103.8 100 103

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường