TÍN HIỆU ĐÁY CHỌN LỌC

Dưới đây là các mã cổ phiếu sắp về đáy được hệ thống lọc, với nhiều tiêu trí đảm bảo độ thanh khoản cao, một số mã có trong Watch List của chúng tôi sẽ được đán dấu
Xem thêm chia sẻ kinh nghiệm đầu tư với tín hiệu đáy tại https://tinhieu365.com/chia-se-chut-kinh-nghiem-ca-nhan-ch-a13

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KL KLTB 20 ngày Thấp Cao
1 STB đang giảm Yếu 2 (-14%) 26,967,300 26.15 28
2 EVF đang giảm mạnh 6,816,300 (-19%) 8,471,730 12.95 13.5
3 CII đang giảm Yếu 7,898,500 (-6%) 8,469,775 15.5 16.15
4 HQC đang giảm Yếu 6,807,900 (-17%) 8,289,410 3.52 3.74
5 AAH đang giảm sắp đảo chiều 7,508,030 (71%) 4,387,212 3.2 4.2
6 HUT đang giảm mạnh 4,370,199 (15%) 3,779,879 15.8 17.1
7 ITA đang giảm Yếu 2,338,500 (-14%) 2,729,665 4.75 5
8 LDG đang giảm Yếu 2,150,900 (-20%) 2,708,210 2.64 2.84
9 DLG đang giảm mạnh 1,183,800 (-53%) 2,528,685 1.77 1.82
10 HNG đang giảm Yếu 1,486,700 (-36%) 2,347,470 3.8 3.91
11 TTF đang giảm mạnh 1,871,600 (-13%) 2,157,525 3.7 3.83
12 SBS đang giảm Yếu 2,004,618 (4%) 1,914,786 6.2 6.7
13 HBC đang giảm Yếu 1,010,400 (-46%) 1,875,220 7.08 7.29
14 KSB đang giảm Yếu 2,004,300 (11%) 1,801,860 20.1 21.3
15 PAN đang tăng mạnh 1,744,400 (-1%) 1,768,020 20.45 21.35
16 PSH đang giảm mạnh 1,141,400 (-33%) 1,724,970 4.75 5.01
17 IDJ đang giảm mạnh 1,107,090 (-35%) 1,714,651 4.4 4.7
18 AMV đang giảm mạnh 742,182 (-54%) 1,618,990 3 3.2
19 DRH đang giảm Yếu 2,170,600 (43%) 1,513,735 3.66 3.9
20 QBS đang giảm mạnh 4,945,200 (230%) 1,495,955 1.4 1.49
21 AAS đang tăng Yếu 2,008,932 (40%) 1,429,832 7.9 8.4
22 MST đang giảm mạnh 1,262,750 (-7%) 1,371,791 4.9 5.2
23 C4G đang giảm Yếu 1,219,142 (-11%) 1,370,006 9.4 9.9
24 HTN đang tăng Yếu 1,090,900 (-17%) 1,324,815 12.35 13.1
25 TCD đang giảm Yếu 1,584,100 (26%) 1,253,760 6.51 6.84
26 GIL đang tăng mạnh 1,047,500 (-9%) 1,154,770 29.15 31
27 VHG đang giảm mạnh 1,627,753 (45%) 1,118,158 2 2.2
28 NT2 đang giảm mạnh 878,400 (-14%) 1,028,010 21 21.65
29 TLH đang tăng Yếu 914,500 (-10%) 1,027,175 7 7.3
30 RDP đang giảm sắp đảo chiều 726,600 (-27%) 1,006,415 4.81 5.17
31 TSC đang giảm mạnh 759,400 (-24%) 1,000,960 2.75 2.85
32 ITC đang tăng Yếu 560,100 (-42%) 977,190 9.55 10.05
33 TCM đang tăng mạnh 1,027,000 (8%) 943,745 39.95 44.2
34 DDG đang giảm sắp đảo chiều 399,365 (-47%) 764,835 3.1 3.3
35 MBG đang giảm mạnh 1,066,770 (42%) 750,943 3.8 4
36 NRC đang giảm Yếu 841,338 (23%) 678,774 4.1 4.4
37 TIP đang giảm Yếu 652,700 (7%) 606,485 21.9 22.6
38 ST8 đang giảm mạnh 732,300 (22%) 599,000 7.43 7.96
39 APS đang giảm Yếu 446,801 (-25%) 595,736 5.2 5.4
40 VIG đang giảm mạnh 564,283 (0%) 559,884 6.4 6.9
41 CMX đang giảm mạnh 311,300 (-42%) 541,470 7.64 7.94
42 PET đang tăng mạnh 472,000 (-7%) 509,135 23.15 24.35
43 OGC đang giảm mạnh 373,200 (-25%) 500,715 5.75 6.17
44 IPA đang giảm Yếu 917,272 (129%) 400,236 12.4 13.4
45 HT1 đang giảm mạnh 564,500 (41%) 397,630 10.85 11.4
46 NDN đang giảm Yếu 221,441 (-43%) 392,874 9.8 10.2
47 VNE đang giảm mạnh 399,800 (1%) 392,470 4.32 4.74
48 KPF đang giảm sắp đảo chiều 228,800 (-41%) 391,675 3.08 3.25
49 L14 đang tăng Yếu 324,401 (-15%) 385,769 36.8 38.3
50 HSV đang giảm mạnh 99,816 (-74%) 385,603 4.3 4.6

TÍN HIỆU MUA THEO ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Bảng bên dưới là các cổ phiếu được lọc theo phân tích kỹ thuật, có khối lượng giao dịch trung bình 20 ngày > 30,000, sở hữu quán tính tăng mạnh. Xu hướng trung hạn đang tăng, xu hướng ngắn hạn tăng

stt Mã CK Xu hướng
trung hạn
Sức mạnh
xu hướng
KLTB 20 ngày KL Đáy
52 tuần
Đỉnh
52 tuần
Thấp Cao
1 KDC đang giảm Yếu 757,680 749,900 (-1%) 53.9 66.9 61.6 62.4
2 BCA đang tăng Yếu 139,186 102,520 (-26%) 4.2 25.3 17.7 20.1
3 CTP đang tăng mạnh 119,530 45,814 (-61%) 2.8 5.2 3.8 4.3
4 KMR đang giảm mạnh 48,155 9,400 (-80%) 2.69 4.32 3.4 3.47

Blog

Những hướng kỹ thuật phân tích chứng khoán cơ bản cho người mới bắt đầu...

Toàn cảnh thị trường