Cách tính toán mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) chính xác nhất bằng excel

27/42/2022
  • 2393
Chia sẻ Blog:

Benjamin Graham là giáo sư kinh tế, nhà quản lý quỹ thành công với mức sinh lãi hàng năm của ông là tầm 20%/ năm. Ông được biết đến là cha đẻ của đầu tư giá trị và là tác giả của hai cuốn sách nổi tiếng là “Nhà đầu tư thông minh” & “Phân tích chứng khoán”. Benjamin Graham cũng là thầy của Warren Buffett – nhà đầu tư thành công nhất thế giới hiện tại. 

Mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là một tham số quan trọng trong các hàm tính toán của ông mà tôi sẽ đề cập ở một bài riêng.

Mức tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đo lường tỷ suất hoàn vốn cho một khoản đầu tư — chẳng hạn như một quỹ hoặc trái phiếu tương hỗ — trong một kỳ đầu tư, chẳng hạn như 5 hoặc 10 năm. CAGR cũng được gọi là tỷ suất sinh lợi "trơn tru" vì nó đo lường sự tăng trưởng của một khoản đầu tư như thể nó đã phát triển với tốc độ ổn định trên cơ sở kép hàng năm. Để tính toán CAGR, hãy dùng hàm XIRR.

Cách 1

Hàm XIRR có quan hệ mật thiết với hàm XNPV, hàm giá trị hiện tại ròng. Tỷ suất hoàn vốn mà hàm XIRR tính toán chính là lãi suất tương ứng với XNPV = 0.

Excel dùng phương pháp lặp để tính toán XIRR. Dùng tỷ suất biến đổi (bắt đầu bằng guess), hàm XIRR lặp cho tới khi kết quả chính xác trong khoảng 0,000001%. Nếu hàm XIRR không tìm thấy kết quả phù hợp sau 100 lần lặp, nó trả về giá trị lỗi #NUM! . Tỷ suất được thay đổi cho tới khi:

Ví Dụ

Trong đó :

  1. Giá trị đầu tiên bắt buộc phải là số âm, là số tiền giả định bạn đã bỏ ra để mua cổ phiếu
  2. Các giá trị sau là tiền lãi ( doanh thu) theo từng mốc thời gian

Lưu ý: Khi bạn so sánh CAGRs của các khoản đầu tư khác nhau, hãy đảm bảo rằng mỗi lãi suất được tính toán trong cùng một kỳ đầu tư.

Cú pháp
XIRR(values, dates, [guess])

Cú pháp của hàm XIRR có đối số sau đây:

Values  Bắt buộc. Là một loạt các dòng tiền tương ứng với một lịch biểu chi trả trong đối số dates. Khoản chi trả đầu tiên là tùy chọn và tương ứng với chi phí hoặc khoản trả diễn ra đầu tiên trong khoản đầu tư. Nếu giá trị đầu tiên là một chi phí hoặc một khoản chi trả, nó phải là một giá trị âm. Tất cả các khoản chi trả kế tiếp sẽ được chiết khấu dựa theo năm có 365 ngày. Loạt giá trị phải chứa ít nhất một giá trị dương và một giá trị âm ( số tiền ban đầu giả định bỏ ra mua).

Dates  Bắt buộc. Là một lịch biểu gồm những ngày chi trả tương ứng với các khoản chi trả của dòng tiền. Dates có thể diễn ra theo bất kỳ trật tự nào. Ngày tháng nên được nhập bằng cách sử dụng hàm DATE hoặc nhập như là kết quả của những công thức hay hàm khác. Ví dụ, sử dụng DATE(2008,5,23) cho ngày 23 tháng năm năm 2008. Vấn đề có thể xảy ra nếu nhập ngày tháng dạng văn bản. .

Guess Tùy chọn. Là một số mà bạn dự đoán gần với kết quả của hàm XIRR.

 

Cách 2: sử dụng công thức bên dưới

 

CAGR = (Giá trị cuối /Giá trị đầu)^(1/n) - 1

Trong đó, n là khoảng cách số năm giữa năm đầu và năm cuối cần tính toán