HAG - Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Thông tin về công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Tên công ty: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai

Tên giao dịch đối ngoại: HAGL Joint Stock Company

Tên viết tắt: HAGL

Logo của công ty:   

                                                  

Slogan: Đoàn kết là sức mạnh

Địa chỉ: 15 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Điện thoại: (84-269) 222 58 88           Fax: (84-269) 222 23 35

Website: www.hagl.com.vn

Ngân hàng mở tài khoản: tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai

Số tài khoản: 6201.000.000.7806

Mã số thuế: 5900377720

Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2019): 9.274.679.470.000 VNĐ

Share:

HAG - HSX

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Ngày cập nhật: 21/05/2021